Sähköistystä modernisoimalla kohti pienempää hiilijalanjälkeä

2020-luvulla hiilijalanjälki on yksi yritysten keskeisiä kilpailutekijöitä. Moderni yhteiskuntamme on riippuvainen sähköstä, mutta samalla on tullut yhä tärkeämmäksi vähentää sähkönkulutustamme.

Teollisuudessa suuri sähkönkulutus tai katkokset aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Sähköjärjestelmiä modernisoidaankin nyt aina valaistuksesta tietoliikennetekniikkaan. Automaatiojärjestelmien ja sähköpääkeskusten modernisoinnit ovat tyypillisiä elinkaarisuunnittelun kohteita, joiden avulla tuotanto tehostuu, työturvallisuus parantuu ja vastuullisuus kehittyy. Huonokuntoiset tai vialliset sähkölaitteistot muodostavat myös suuren paloriskin.

Sähköistysten ja automaation modernisointi sekä älykäs, ennakoiva kunnossapito tuovat näkyviä säästöjä ja tehokkuuden parannuksia tuotantolaitoksien arkeen. Helsingin Rauta varastoi sähkökeskusten keskeistä materiaalia kuparia useissa eri muodoissa. Esimerkiksi sähkökeskuksissa kuparia ovat mm. kiskot, kaapelit ja johtimet. Kuparilla on korkea sähkönjohtavuus ja sen vuoksi virtakiskot ja päämaadoituskiskot ovat usein kuparia. Helsingin Rauta toimittaa uusissa sähkökeskuksissa sekä niiden modernisoinnissa tarvittavaa kuparilattatankoa suoraan varastosta asiakkaan toiveiden mukaisina erinä nopeasti ja tehokkaasti. Teollisuuden sähköistyksien modernisoinnissa huomioidaan ympäristöystävällisyys myös kierrätyksen osalta, sillä kupari on yksi yleisimmistä ja kierrätetyimmistä romumetalleista.